Om mig

Jag mötte rasen första gången 1983 då jag
började som kennelflicka hos Inga och Bror Carlsson på Manlötens kennel.
Det var dom som introducerade shibor till Sverige år 1972.
Under min tid på Manlöten lärde jag känna de första shiborna som kom till
vårt land och jag har sedan dess på nära håll följt rasens utveckling i Sverige.
Sedan -84 har det alltid funnits shibor i mitt liv.
Det dröjde enda till 2003 innan jag bestämde mig för att börja med
uppfödning, då hade jag 20 års erfarenhet av rasen.
Att vara uppfödare innebär inte bara ett stort ansvar för de egna
hundarna och de valpar man föder upp, utan också ett ansvar att
utveckla och bevara rasens särprägel. Mitt mål som uppfödare är
att föda upp mentalt, fysiskt och exteriört bra shibor. Jag stödjer
och arbetar efter de rekommendationer som finns i RAS
(rasspecifika avelsstrategier) som svenska rasklubben Shiba-No-Kai utarbetat.

Mina valpar bor med mig och växer upp mitt i ett aktivt hem.
Det är viktigt för mig att lära känna de familjer som valparna
ska flytta till och mitt mål är att finnas till hands för råd och stöd
så länge det behövs. För att vara säker på att rätt valp hamnar
i rätt familj, shibor är stora personligheter och kan vara väldigt olika
så det gäller att matcha rätt hund till rätt familj!

 

 

 

 

 Jag är utbildad instruktör och håller valpkurser på  Södertälje brukshundklubb
 och på Apollogruppen.
 Jag är även utbildad mentalfigurant och sitter med i  kökskommittén på
 Södertälje brukshundklubb.
 Med Chikai tävlar jag i rallylydnad, annars ägnar vi oss  mest åt sånt vi tycker är kul,
 som att spåra eller bara gå långa härliga promenader!

 

foto: Eivor Rasehorn

Jag har också under många år suttit på olika poster i styrelsen för Shiba-no-kai. År 1988 när vi för första gången hade besök av en domare från Japan, Mr Fukuda var jag sekreterare i klubben. Under min tid som ordförande hade vi som första land i Europa domare från Nippo på vår utställning när rasklubben firade 20 års jubileum. Nippos chefsdomare Mr. Kenji Abe dömde enligt Nippo-regler och tillsammans med Nippos generalsekreterare Mr. Uki höll han ett seminarium om rasen.

Vill du veta mer om min kennel, träffa mig och mina hundar är du
välkommen att maila eller ringa för att boka ett besök!

Helena Ekevär