N-Kullen

N-kullen är född 12/3-2013 och föräldrarna var Geisha (Ekevär's Geisha) och Gin (Honto-No Ginjiro).

Mitzu, Tomas, Usagi